KLIMAHOUSE.RO

1 AN

GARANȚIE EXTRA

KLIMAHOUSE.RO

2 ANI

GARANȚIE EXTRA

ACHIZIȚIONÂND GARANȚIA EXTRA POȚI EXTINDE PERIOADA DE GARANȚIE A PRODUSULUI CU 1 SAU 2 ANI

Ce este Garantia Plus oferita de Klimahouse.ro?

Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro asigură extinderea perioadei de acoperire a garanției cu unul sau doi ani peste perioada de garanție standard, oferită de producători.

Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro se poate achiziționă doar pentru produsele care au această opțiune disponibila. Acesta este un serviciu opțional, contra cost, oferit tuturor clienților Klimahouse.ro care achiziționează un produs din categoriile desemnate.

Cum funcționeaza Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro?

Pe toată durata acoperită de Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro, clientul beneficiază de garantarea funcționării în parametrii normali a produsului, iar la sesizările referitoare la deficientele de funcționare ale aparatelor sau nefuncționarea lor totală se va interveni în cel mult cinci zile lucrătoare pentru stabilirea defectului pe toată perioada acoperită.

Serviciul poate fi achiziționat de orice client, fie el persoană fizică sau juridică, atât timp cât destinația de utilizare a produsului este cea recomandată de producător (rezidențială, comercială sau industrială), și indiferent de modalitatea în care a fost făcută achiziția produsului, online, din showroom sau prin comandă telefonică.

Cum beneficiez de Garantia Plus oferita de Klimahouse.ro?

Pentru a profita de efectele Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro este necesar că în momentul achiziționării produsului nou de la Klimahouse.ro să alegeți aceasta opțiune și veți primi un certificat de Garanție Extra oferită de Klimahouse.ro care va însoți certificatul de garanție standard și unde vor fi stipulate datele de identificare ale produsului, ale beneficiarului și unde va fi trecută și perioada cu care se vă prelungi durata de garanție oferită de producător.

Plata pentru aceasta opțiune va fi făcută o singură data, la achiziționarea produsului.

Reparații Repetate

În situația în care produsul pentru care s-a ales opțiunea de Garanție Extra oferită de Klimahouse.ro suferă într-un interval de șase luni trei intervenții repetate pentru același defect semnalat, constatate că fondate de către echipele Klimahouse.ro, atunci clientul are dreptul să solicite înlocuirea produsului.

Defectele pentru care se fac reparațiile trebuie să se încadreze în Termenii și Condițiile certificatului de garanție al produsului.

Renunțare

Clientul poate renunța la serviciul de Garanție Extra oferită de Klimahouse.ro într-un termen de 15 zile calendaristice de la data achiziției, daca în această perioadă nu a beneficat de acest serviciu. Solicitarea de renunțare poate fi trimisă și în scris și la adresa [email protected].

Drepturi de Transfer

În situația în care produsul acoperit de Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro este revândut sau înstrăinat către o terță parte, atât timp cât locația și amplasarea produsului nu este schimbată și efectuarea mentenanțelor periodice este respectată atunci produsul va beneficia în continuare de către Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro.

Termeni și Condiții pentru Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro

Serviciul acoperă toate defectele de natură mecanică sau electrică, în condițiile descrise în certificatele de garanție eliberate de producători și se aplică doar produselor pentru care a fost cerută extragaranția, produsele ce vor fi identificate în baza numărului de înregistrare (Serial Number), certificat de garanție standard în original și factura de achiziție (copie sau original). Produsul trebuie să fie în configurația originală și să nu fi suferit deteriorări sau intervenții neautorizate.

Produsele acoperite de Garanția Extra oferita de Klimahouse.ro beneficiază de un termen de intervenție pentru constatarea defectului de cinci zile lucrătoare. Acest termen decurge din momentul în care a fost primită sesizarea defecțiunii. În situația în care reparația produsului nu este posibilă într-un termen de 30 de zile, produsul va fi înlocuit cu un produs nou, identic sau similar, cu specificații și caracteristici de performanță cel puțin egale cu cele ale produsului inițial. Datorită avansului tehnologic produsul propus pentru înlocuire poate avea un preț mai mic decât cel al produsului inițial. Produsul primit pentru înlocuire beneficiază în continuare de acoperirea Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro până la expirarea termenului inițial pentru care a fost achiziționat acest serviciu.

În situația în care nici înlocuirea nu este posibilă, atunci clientul va primi contravaloarea produsului, la valoarea înregistrată pe factura de achiziție. În acest ultim caz, în care se restituie contravaloarea produsului, efectele serviciului de Garanția Extra oferită de Klimahouse.ro încetează. În situația în care se solicită intervenția nejustificată și/sau preluarea produselor în service fără motiv întemeiat, Klimahouse.ro își rezervă dreptul de a percepe o taxă de diagnosticare și/sau transport.

Timpul de nefuncționare prelungește în mod corespunzător termenul de garanție standard și plus. Acest interval se consideră din momentul înregistrării defecțiunii produsului prin constatarea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală.